Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Projektets beskrivelse

Projektet er rammesat af EU-ansøgningen

Du kan her se projektbeskrivelsen, som er godkendt i EU (obs dokumentet er på engelsk)

Kort dansk resume:

Dette er et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Grenaaens opland på 466 km2. Der er store landbrugsinteresser i området. Dele af disse samt specielt byerne Kolind og Grenaa er udfordret af fremtidens klimaforandringer med stigende grundvands-, havvandspejl og øget overfladeafstrømning. Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, så der skabes et sikkert og validt grundlag for den videre politiske beslutningsproces.

Det er et væsentligt aspekt i projektet, at det er transparent, at der tages ejerskab til projektet, samt at der sker en løbende forventningsafstemning. Projektet vil blive gennemført med stor inddragelse af interessenter, her kan bl.a. nævnes Aqua Djurs, Syddjurs Spildevand, pumpelag i Grenaaens opland og Kolindsunds Venner.

Du kan også se meget mere om det samlede EU-LIFE C2C CC projekt,hvor projekt Grenåens opland kun er et af mange projekter i Region Midt. Se meget mere her