Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Selvbetjening

Her kan du...
   

Grenåens opland – hvordan håndterer vi vandet?

Syddjurs og Norddjurs Kommune er fælles om dette EU-projekt, som omfatter hele Grenaaens opland på 466 km2.

Projektet skal gøre det lettere at beslutte, hvor vi parkerer og blokerer vandet i en fremtid med mere vand i havet, mere regn og højere grundvandsspejl. Det er svært at tilgodese alle. Men målet er at klæde politikerne på til at finde den mest optimale strategi for samfund og borgere.

Vi får udviklet en computermodel, der kan vise, hvor vandet placerer sig i forskellige situationer. Men vi har også brug for hjælp fra borgere og interessenter. Så hvis du har billeder af tidligere oversvømmelser eller viden og holdninger til, hvilke muligheder og udfordringer vandet giver, så skriv til os.

Måske skal du med i følgegruppens workshops? Der er i forvejen repræsentanter for bl.a. spildevandsselskaber, pumpelag og diverse organisationer.

Projektet har et budget på 8,5 mio. kroner. EU betaler 60 %. Læs mere om projektet her.

Grenåens opland er et af flere projekter i ét fælles projekt på tværs af Region Midt, der hedder Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

   

  Bliv klogere

  Vi har samlet relevant materiale om projektet. Det er bl.a. projektbeskrivelse, rapporter om hydrologiske data og terrænsætninger, nyhedsbreve, presseomtale og referater.

  Du kan finde det hele her

   Nyheder

   Problemer med spørgerskema

   Linket virker ikke ved halvdelen af jer modtagere - hvorfor vides ikke præcist.

   Der arbejdes på at finde problemet i samarbejde med KMD, e-boks og SEGES.  

   Når problemet formodes løst modtager I alle nyt brev

   Næste møde

   Vi holdt workshop for følgegruppe og styregruppe den 18. juni 2020. Næste workshop bliver 4. november. Dagsorden følger.


   Se omtale af tidligere arrangementer.

   • Hvad gør vi med vandet?

    Send billeder og beskriv dine idéer her.

      Bliv hørt