Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Selvbetjening

Her kan du...
   

Grenåens opland - et EU projekt på tværs

Dette er et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Grenaaens opland på 466 km2. Der er store landbrugsinteresser i området. Dele af disse samt specielt byerne Kolind og Grenaa er udfordret af fremtidens klimaforandringer med stigende grundvands-, havvandspejl og øget overfladeafstrømning. Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, så der skabes et sikkert og validt grundlag for den videre politiske beslutningsproces. Projektet har et samlet budget på 8,5 mio. kr. og med tilskud fra EU på 60 % af projektbudgettet.

Det er et væsentligt aspekt i projektet, at det er transparent, at der tages ejerskab til projektet, samt at der sker en løbende forventningsafstemning. Projektet vil blive gennemført med stor inddragelse af interessenter, her kan bl.a. nævnes Aqua Djurs, Syddjurs Spildevand, pumpelag i Grenaaens opland og Kolindsunds Venner.

Projekt Grenåens opland er et af flere projekter i et stort fælles netværk af projekter på tværs af Region Midt. Det samlede projekt hedder coast to coast climate challenges. Du kan læse mere om regionsprojektet her

   

  Relevant materiale

  Løbende vil alt relevant materiale blive udgivet her på siden, så det altid er muligt at følge med for alle

  Du kan finde mere her

   Tidsplan

   Der findes en overordnet tidsplan for projektet

   Tidsplanen for projektet er inddelt i 3 faser af hver 2 år. Du finder tidsplanen her

   Møder og arrangementer undervejs

   Der afholde løbende møder og arrangementer, hvor materialer fra disse kan findes her

   • Du har altid mulighed for at give din mening og besyv med.
    Det kan du gøre her